Котята помета "З" 2015 Манчжури

ЗАДОР МАНЧЖУРИ кот SIB n2403

Дата рождения:  06.08.2015г.

Отец: 
GrIntCh Жемчуг Манчжури,
          черный пятнистый с белым мед.


Мать:
 
Рокси Манчжури,      
            черный пятнистый табби       


Фото всех вместе                           

                                    
ПРОДАН
РодословнаяЗАГАР МАНЧЖУРИ кот SIB n2403

Дата рождения:  06.08.2015г.

Отец: 
GrIntCh Жемчуг Манчжури,
          черный пятнистый с белым мед.


Мать:
 
Рокси Манчжури,      
            черный пятнистый табби       


Фото всех вместе                           

                                 
ПРОДАН
Родословная

ЗАПЕВКА МАНЧЖУРИ кошка SIB n2403

Дата рождения:  06.08.2015г.

Отец: 
GrIntCh Жемчуг Манчжури,
          черный пятнистый с белым мед.


Мать:
 
Рокси Манчжури,      
            черный пятнистый табби       


Фото всех вместе                           

                                               ПРОДАНА
Родословная

ЗАГАДКА МАНЧЖУРИ кошка SIB n2403

Дата рождения:  06.08.2015г.

Отец: 
GrIntCh Жемчуг Манчжури,
          черный пятнистый с белым мед.


Мать:
 
Рокси Манчжури,      
            черный пятнистый табби       


Фото всех вместе                           

                                               ПРОДАНА
Родословная