Котята помет "Х" Манчжури

                                                                                   

 ХАВРОША МАНЧЖУРИ SIB f24 03

        Дата рождения:  18.05.2012

        Мать:
   Мимоза Манчжури                                                                                              ПРОДАНА

        Отец:   Захар СМ оф Манчжури
       
        Фото

        Родословная


    

   ХЛОПЕЦ МАНЧЖУРИ SIB n24 кот

        Дата рождения:  18.05.2012

        Мать:
   Мимоза Манчжури                                                                                                    ПРОДАН
        Отец:   Захар СМ оф Манчжури
       
        Фото

        Родословная


 ХРАБРЕЦ МАНЧЖУРИ SIB ns24 кот

        Дата рождения:  18.05.2012

        Мать:
   Мимоза Манчжури                                                                                                      ПРОДАН

        Отец:   Захар СМ оф Манчжури
       
        Фото

        Родословная

                                                                                 

ХУЛИГАН МАНЧЖУРИ SIB n24 03

        Дата рождения:  18.05.2012

        Мать:
   Мимоза Манчжури                                 
                                                                ПРОДАН
        Отец:   Захар СМ оф Манчжури
       
        Фото

        Родословная


                                 

ХИТРЕЦ МАНЧЖУРИ SIB a22 03 кот

        Дата рождения:  18.05.2012

        Мать:
   Мимоза Манчжури                                                                                                 
ПРОДАН

        Отец:   Захар СМ оф Манчжури
       
        Фото

        Родословная