Котята помета "Б" Манчжури

                                                                                   

БАРИН МАНЧЖУРИ кот SIB а2403

Дата рождения:  12.03.2013

Отец:  Ch Касьян Корона Сибири,
          золотистый пятнистый табби

Мать:  Ch Дюймовочка Манчжури,      
            черный пятнистый с белым       РЕЗЕРВ

Фото всех вместе


Родословная                                                                                   

БУРАН МАНЧЖУРИ кот SIB n2403

Дата рождения:  12.03.2013

Отец:  Ch Касьян Корона Сибири,
          золотистый пятнистый табби

Мать:  Ch Дюймовочка Манчжури,      
            черный пятнистый с белым       РЕЗЕРВ

Фото всех вместе


Родословная


                                                                                

БОЯРИН МАНЧЖУРИ кот SIB n2403

Дата рождения:  12.03.2013


Отец:  Ch Касьян Корона Сибири,
          золотистый пятнистый табби

Мать:  Ch Дюймовочка Манчжури,      
            черный пятнистый с белым     ОСТАЕТСЯ
                                                        В ПИТОМНИКЕ
Фото всех вместе


Родословная