Котята помета "Т" 2016 Манчжури

ТОР МАНЧЖУРИ SIB n 22 03 male


Отец: 
Ch Боярин Манчжури,
          черный пятнистый
с белым 

Мать:
 
GrIntCh Юлиана Манчжури
            черный тигровый табби

Фото всех вместе               
           
                                       ПРОДАН

Родословная


ТАМЕРЛАН МАНЧЖУРИ SIB n 24 03 male


Отец: 
Ch Боярин Манчжури,
     
черный пятнистый с белым 

Мать:
 
GrIntCh Юлиана Манчжури
            черный тигровый табби

Фото всех вместе             


                                    ПРОДАН

РодословнаяТОМКЭТ МАНЧЖУРИ SIB n 24 03 male


Отец: 
Ch Боярин Манчжури,
          черный пятнистый с белым 

Мать:
 
GrIntCh Юлиана Манчжури
            черный тигровый табби

Фото всех вместе              
           
                                       ПРОДАН

Родословная


ТЭФФИ МАНЧЖУРИ SIB n 22 female


Отец: 
Ch Боярин Манчжури,
         
черный пятнистый с белым 

Мать:
 
GrIntCh Юлиана Манчжури
            черный тигровый табби

Фото всех вместе               
          
                                         ПРОДАНА

Родословная


ТИГРАНА МАНЧЖУРИ SIB n 24 female


Отец: 
Ch Боярин Манчжури,
         
черный пятнистый с белым 

Мать:
 
GrIntCh Юлиана Манчжури
            черный тигровый табби

Фото всех вместе               
       
                             ПРОДАНА   

Родословная

ТЕССА МАНЧЖУРИ SIB n 24 female


Отец: 
Ch Боярин Манчжури,
         
черный пятнистый с белым 

Мать:
 
GrIntCh Юлиана Манчжури
            черный тигровый табби

Фото всех вместе              
                          
                             
ПРОДАНА


Родословная