Котята помета "Ю" 2017 Манчжури

ЮПИТЕР МАНЧЖУРИ кот SIB n23

Дата рождения:  23.02.2017г.

Отец:  W.Ch Боярин Манчжури,
          черный пятнистый с белым


Мать:  IntCh Афродита Манчжури,
           черный пятнистый с белым      

Фото всех вместе
                          
ПРОДАН               
Родословная


ЮНИЯ МАНЧЖУРИ кошка SIB n24 03

Дата рождения:  23.02.2017г

Отец:  W.Ch Боярин Манчжури,
          черный пятнистый с белым


Мать:  IntCh Афродита Манчжури,
           черный пятнистый с белым      

Фото всех вместе
                           
ПРОДАНА             
Родословная


ЮДИФЬ МАНЧЖУРИ кошка SIB n24 03

Дата рождения:  23.02.2017г.

Отец:  W.Ch Боярин Манчжури,
          черный пятнистый с белым


Мать:  IntCh Афродита Манчжури,
           черный пятнистый с белым      

Фото всех вместе
                          
ПРОДАНА             
Родословная