Котята помета "Т" Манчжури 2014

СИБИРСКИЕ КОТЯТА

ТАЛАНТ МАНЧЖУРИ кот SIB n 24

Дата рождения:  22.05.2014г.

Отец:  Ch Алекс Манчжури ,
          черный золотистый пятнистый табби

Мать: 
Ch Стрекоза Манчжури,      
            черный пятнистый табби       

Фото всех вместе                            ПРОДАН
РодословнаяТРЮФЕЛЬ МАНЧЖУРИ кот SIB n 24 09

Дата рождения:  22.05.2014г.

Отец:  Ch Алекс Манчжури ,
          черный золотистый пятнистый табби

Мать: 
Ch Стрекоза Манчжури,      
            черный пятнистый табби       

Фото всех вместе                 
ПРОДАН
Родословная

                                                                         

СИБИРСКИЕ КОТЯТА

ТОЛСТЯК МАНЧЖУРИ кот SIB n 24 09

Дата рождения:  22.05.2014г.

Отец:  Ch Алекс Манчжури ,
          черный золотистый пятнистый табби

Мать: 
Ch Стрекоза Манчжури,      
            черный пятнистый табби       

Фото всех вместе                       
ПРОДАН
Родословная