Котята помета "Щ" 2018 Манчжури

ЩЕГОЛИХА МАНЧЖУРИ кошка SIB n24

Дата рождения:  18.10.2018

Отец: 
Арий Сибкот,
            черный

Мать: 
Кисуня Красуня,
             черепаховый тигровый с белым


Фото всех вместе
                 
                               
ПРОДАНА
Родословная
ЩЕБЕТУНЬЯ МАНЧЖУРИ кошка SIB f24

Дата рождения:  18.10.2018

Отец: 
Арий Сибкот,
            черный

Мать: 
Кисуня Красуня,
             черепаховый тигровый с белым


Фото всех вместе
                 
                              
ПРОДАНА
Родословная
ЩЕДРА МАНЧЖУРИ кошка SIB n24

Дата рождения:  18.10.2018

Отец: 
Арий Сибкот,
            черный

Мать: 
Кисуня Красуня,
             черепаховый тигровый с белым


Фото всех вместе
                 
                               СВОБОДНА
Родословная
ЩЁГОЛЬ
МАНЧЖУРИ кот SIB d24

Дата рождения:  18.10.2018

Отец: 
Арий Сибкот,
            черный

Мать: 
Кисуня Красуня,
             черепаховый тигровый с белым


Фото всех вместе
                 
                              
ПРОДАН
Родословная
ЩЕРБЕТ МАНЧЖУРИ кот SIB n24

Дата рождения:  18.10.2018

Отец: 
Арий Сибкот,
            черный

Мать: 
Кисуня Красуня,
             черепаховый тигровый с белым


Фото всех вместе
                 
                              
ПРОДАН
Родословная