Котята помета "Ш" 2016 Манчжури


ШКОДА МАНЧЖУРИ кошка   SIB ny22

Дата рождения:  22.10.2016

Отец:  WCh Витязь Манчжури,
          черный пятнистый

DAM: 
Ch Гармония Манчжури
             черная золотистая мраморная


Фото всех вместе                    
                                  
РЕЗЕРВ
Родословная


ШТУЧКА МАНЧЖУРИ кошка   SIB ny22

Дата рождения:  22.10.2016

Отец:  WCh Витязь Манчжури,
          черный пятнистый

DAM: 
Ch Гармония Манчжури
             черная золотистая мраморная

Фото всех вместе                    
                              
РЕЗЕРВ
Родословная


ШЕДЕВР МАНЧЖУРИ кот    SIB ny24

Дата рождения:  22.10.2016

Отец:  WCh Витязь Манчжури,
          черный пятнистый

DAM: 
Ch Гармония Манчжури
             черная золотистая мраморная

Фото всех вместе                    
                                    
РЕЗЕРВ
Родословная


ШАМАН МАНЧЖУРИ кот     SIB ny24

Дата рождения:  22.10.2016

Отец:  WCh Витязь Манчжури,
          черный пятнистый

DAM: 
Ch Гармония Манчжури
             черная золотистая мраморная


Фото всех вместе                    
                                  
РЕЗЕРВ
Родословная