Котята помета "Р" Манчжури 2014
РОКСИ МАНЧЖУРИ кошка SIB n 24 03

Дата рождения:  15.04.2014г.

Отец:  Ch Боярин Манчжури ,
          черный (золотистый?)пятнистый

           табби с белым
Мать:  Ch Мимоза Манчжури,        
          черный мраморный табби
Фото всех вместе                                ПРОДАНА
Родословная


РУСЯ МАНЧЖУРИ кошка SIB n 24 03

Дата рождения:  15.04.2014г.

Отец:  Ch Боярин Манчжури ,
          черный (золотистый?)пятнистый

           табби с белым
Мать:  Ch Мимоза Манчжури,        
          черный мраморный табби
Фото всех вместе                    
ПРОДАНА
Родословная