Котята помета "П" 2016 Манчжури подробно

ПАДИШАХ МАНЧЖУРИ кот SIB ns 24

Дата рождения:  15.02.2016г.

Отец:  
Ch Чарльстон ,
          черный серебристый пятнистый
       

Мать:
  Ch Амели Талан фор Манчжури,
          черный серебристый пятнистый

Фото всех вместе
           
         
                                   
                                     
ПРОДАН
Родословная


ПАРНИШКА МАНЧЖУРИ кот SIB ns 24

Дата рождения:  15.02.2016г.

Отец:  
Ch Чарльстон ,
          черный серебристый пятнистый
       

Мать:
  Ch Амели Талан фор Манчжури,
          черный серебристый пятнистый

Фото всех вместе
           
         
                                   
                               
ПРОДАН
Родословная

ПОНЧИК МАНЧЖУРИ кот SIB ns 24

Дата рождения:  15.02.2016г.

Отец:  
Ch Чарльстон ,
          черный серебристый пятнистый
       

Мать:
  Ch Амели Талан фор Манчжури,
          черный серебристый пятнистый

Фото всех вместе
           
         
                                   
                                       ПРОДАН

Родословная

ПАМПУШКА МАНЧЖУРИ кошка SIB ns 24

Дата рождения:  15.02.2016г.

Отец:  
Ch Чарльстон ,
          черный серебристый пятнистый
       

Мать:
  Ch Амели Талан фор Манчжури,
          черный серебристый пятнистый

Фото всех вместе
           
         
                                   
                                                 
ПРОДАНА                   

Родословная

ПАНДОРА МАНЧЖУРИ кошка SIB ns 24

Дата рождения:  15.02.2016г.

Отец:  
Ch Чарльстон ,
          черный серебристый пятнистый
       

Мать:
  Ch Амели Талан фор Манчжури,
          черный серебристый пятнистый

Фото всех вместе
           
         
                                   
                                  ПРОДАНА  
              
Родословная


ПАСТИЛА МАНЧЖУРИ кошка SIB ns 24

Дата рождения:  15.02.2016г.

Отец:  
Ch Чарльстон ,
          черный серебристый пятнистый
       

Мать:
  Ch Амели Талан фор Манчжури,
          черный серебристый пятнистый

Фото всех вместе
           
         
                                   
                                ПРОДАНА
Родословная