Котята помета "Н" 2015 Манчжури

НАСТЕЯ МАНЧЖУРИ кошка SIB n 24

 Дата рождения:  27.10.2015г.

Отец: 
GrIntCh Боярин Манчжури ,
          черный пятнистый
с белым          

Мать:
  Палия Манчжури,
          черный пятнистый табби

Фото всех вместе
           
    
                                ПРОДАНА
Родословная

НИНЕЛЬ МАНЧЖУРИ кошка SIB n 24

 Дата рождения:  27.10.2015г.

Отец: 
GrIntCh Боярин Манчжури ,
          черный пятнистый
с белым          

Мать:
  Палия Манчжури,
          черный пятнистый табби

Фото всех вместе
           
    
                                    ПРОДАНА
Родословная


НАЗАР МАНЧЖУРИ кот   SIB n 24 03

 Дата рождения:  27.10.2015г.

Отец: 
GrIntCh Боярин Манчжури ,
          черный пятнистый
с белым          

Мать:
  Палия Манчжури,
          черный пятнистый табби

Фото всех вместе
           
    
                                        ПРОДАН
Родословная