Котята помета "М" Манчжури

                                                                                   

МАРКИЗА МАНЧЖУРИ кошка SIB n24

Дата рождения:  19.10.2013г.

Отец:  IntCh Эталон Манчжури ,
          черный пятнистый табби


Мать:  Ch Юлиана
Манчжури    
            черный пятнистый табби

Фото всех вместе                                        СВОБОДНА

Родословная
                                                                                    

МАЛЬВИНА МАНЧЖУРИ кошка SIB n24

Дата рождения:  19.10.2013г.

Отец:  IntCh Эталон Манчжури ,
          черный пятнистый табби


Мать:  Ch Юлиана
Манчжури    
            черный пятнистый табби

Фото всех вместе                                 
ПРОДАНА
Родословная

                                                                                   

МЕЛИССА МАНЧЖУРИ кошка SIB n24

Дата рождения:  19.10.2013г.

Отец:  IntCh Эталон Манчжури ,
          черный пятнистый табби


Мать:  Ch Юлиана
Манчжури    
            черный пятнистый табби

Фото всех вместе                  
РЕЗЕРВ
Родословная

                                                                                   

МИРОСЛАВ МАНЧЖУРИ кот SIB n24

Дата рождения:  19.10.2013г.

Отец:  IntCh Эталон Манчжури ,
          черный пятнистый табби


Мать:  Ch Юлиана
Манчжури    
            черный пятнистый табби

Фото всех вместе                       
ПРОДАН
Родословная