Котята помета "Л" 2020 Манчжури

ЛЮЦЕРНА МАНЧЖУРИ кошка SIB n(y)24

Дата рождения:  01.05.2020

Отец:
Юстас Манчжури,
          черный пятнистый
Мать:  Аватара Манчжури
            
черный пятнистый с белым

Фото всех вместе
                                
ПРОДАНА 
Родословная
ЛАHЦЕЛОТ МАНЧЖУРИ кот SIB n24

Дата рождения:  01.05.2020

Отец:
Юстас Манчжури,
          черный пятнистый
Мать:  Аватара Манчжури
            
черный пятнистый с белым

Фото всех вместе
                           
ПРОДАН     
РодословнаяЛЮСЬЕН МАНЧЖУРИ кот    SIB n24

Дата рождения:  01.05.2020

Отец:
Юстас Манчжури,
          черный пятнистый
Мать:  Аватара Манчжури
            
черный пятнистый с белым

Фото всех вместе
                             
ПРОДАН
РодословнаяЛЕОНАРД МАНЧЖУРИ кот SIB n24

Дата рождения:  01.05.2020

Отец:
Юстас Манчжури,
          черный пятнистый
Мать:  Аватара Манчжури
            
черный пятнистый с белым

Фото всех вместе
                             
ПРОДАН 
Родословная