Котята помета "Л" 2020 Манчжури

ЛЮЦЕРНА МАНЧЖУРИ кошка SIB n(y)24

Дата рождения:  01.05.2020

Отец:
Юстас Манчжури,
          черный пятнистый

Мать:  Аватара Манчжури
            
черный пятнистый с белым

Фото всех вместе
                      ОСТАЕТСЯ С НАМИ

Родословная
ЛАHЦЕЛОТ МАНЧЖУРИ кот SIB n24

Дата рождения:  01.05.2020

Отец:
Юстас Манчжури,
          черный пятнистый

Мать:  Аватара Манчжури
            
черный пятнистый с белым

Фото всех вместе
                              
РЕЗЕРВ      
Родословная
ЛЮСЬЕН МАНЧЖУРИ кот    SIB n24

Дата рождения:  01.05.2020

Отец:
Юстас Манчжури,
          черный пятнистый

Мать:  Аватара Манчжури
            
черный пятнистый с белым

Фото всех вместе
                          
СВОБОДЕН           
Родословная
ЛЕОНАРД МАНЧЖУРИ кот SIB n24

Дата рождения:  01.05.2020

Отец:
Юстас Манчжури,
          черный пятнистый

Мать:  Аватара Манчжури
            
черный пятнистый с белым

Фото всех вместе
                     
СВОБОДЕН                
Родословная