Котята помета "Ю" 2015 Манчжури

                                                                                   

ЮВЕЛИНА МАНЧЖУРИ, кошка SIB a24

Дата рождения:  14.03.2015г.

Отец: 
IntCh Боярин Манчжури,
          черный пятнистый
с белым
Мать: 
Овация Манчжури
            голубой пятнистый


Фото всех вместе
                            ПРОДАНА

Родословная


                                                                                   

ЮНГАР МАНЧЖУРИ, кот SIB n 23

Дата рождения:  14.03.2015г.

Отец: 
IntCh Боярин Манчжури,
          черный пятнистый
с белым
Мать: 
Овация Манчжури
            голубой пятнистый


Фото всех вместе
                       
ПРОДАН
Родословная

                                                                                

ЮННА МАНЧЖУРИ, кошка SIB n24 03

Дата рождения:  14.03.2015г.

Отец: 
IntCh Боярин Манчжури,
          черный пятнистый
с белым
Мать: 
Овация Манчжури
            голубой пятнистый


Фото всех вместе
                      
ПРОДАНА
Родословная

                                                                                 

ЮРЮЗАНЬ МАНЧЖУРИ,кошкаSIB n22 03

Дата рождения:  14.03.2015г.

Отец: 
IntCh Боярин Манчжури,
          черный пятнистый
с белым
Мать: 
Овация Манчжури
            голубой пятнистый


Фото всех вместе
                       
ПРОДАНА
Родословная