Котята помета "Ф" Манчжури 2014


ФАИНА МАНЧЖУРИ SIB ny 24 кошка

Дата рождения:  15.07.2014г.

Отец:  GrIntCh Алекс Манчжури ,
          черный золотистый пятнистый табби

Мать:  Загляда
Манчжури,      
            черный пятнистый табби       

Фото всех вместе                           
ПРОДАНА

Родословная
ФАНТА МАНЧЖУРИ SIB ny 22 кошка

Дата рождения:  15.07.2014г.

Отец:  GrIntCh Алекс Манчжури ,
          черный золотистый пятнистый табби

Мать:  Загляда
Манчжури,      
            черный пятнистый табби       

Фото всех вместе       
            ПРОДАНА

РодословнаяФЕЯ МАНЧЖУРИ SIB n 24 кошка

Дата рождения:  15.07.2014г.

Отец:  GrIntCh Алекс Манчжури ,
          черный золотистый пятнистый табби

Мать:  Загляда
Манчжури,      
            черный пятнистый табби       

Фото всех вместе                   
   
                                                ПРОДАНА
РодословнаяФИОНА МАНЧЖУРИ SIB n 24 кошка

Дата рождения:  15.07.2014г.

Отец:  GrIntCh Алекс Манчжури ,
          черный золотистый пятнистый табби

Мать:  Загляда
Манчжури,      
            черный пятнистый табби       

Фото всех вместе                               
ПРОДАНА

Родословная