Котята помета "Е" Манчжури

ЕГОЗА МАНЧЖУРИ кошка SIB а22

Дата рождения:  10.04.2013г.

Отец:  Ch Чародей Манчжури ,
          черный мраморный табби

Мать:  Ch Мимоза Манчжури,
          черный мраморный табби

Фото всех вместе
                                     
ПРОДАНА
Родословная


ЕРОПА МАНЧЖУРИ кошка SIB а22

Дата рождения:  10.04.2013г.

Отец:  Ch Чародей Манчжури ,
          черный мраморный табби

Мать:  Ch Мимоза Манчжури,
          черный мраморный табби

Фото всех вместе
                                   
ПРОДАНА
Родословная


ЕЛАХА МАНЧЖУРИ кошка SIB а22

Дата рождения:  10.04.2013г.

Отец:  Ch Чародей Манчжури ,
          черный мраморный табби

Мать:  Ch Мимоза Манчжури,
          черный мраморный табби

Фото всех вместе
                                
ПРОДАНА
Родословная


ЕНОТ МАНЧЖУРИ кот SIB а22

Дата рождения:  10.04.2013г.

Отец:  Ch Чародей Манчжури ,
          черный мраморный табби

Мать:  Ch Мимоза Манчжури,
          черный мраморный табби

Фото всех вместе
                                      
ПРОДАН
Родословная