Котята помета "А" 2017 Манчжури

АККОРД
МАНЧЖУРИ кот SIB n24 09

Дата рождения:  18.05.2017

Отец:
EurCh Жемчуг Манчжури,
           черный пятнистый с белым

Мать:   Ch Сидими Персона                                    черный пятнистый с белым

Фото всех вместе
                             
ПРОДАН  
Родословная
АРМАН
МАНЧЖУРИ кот SIB n24

Дата рождения:  18.05.2017

Отец:
EurCh Жемчуг Манчжури,
           черный пятнистый с белым

Мать:   Ch Сидими Персона                                    черный пятнистый с белым

Фото всех вместе
                             
ПРОДАН
Родословная
АНТАЛИЯ
МАНЧЖУРИ кошка SIB n24 09

Дата рождения:  18.05.2017

Отец:
EurCh Жемчуг Манчжури,
           черный пятнистый с белым

Мать:   Ch Сидими Персона                                    черный пятнистый с белым

Фото всех вместе
                             
ПРОДАНА
РодословнаяАВАТАРА
МАНЧЖУРИ кошка SIB n24

Дата рождения:  18.05.2017

Отец:
EurCh Жемчуг Манчжури,
           черный пятнистый с белым

Мать:   Ch Сидими Персона                                    черный пятнистый с белым

Фото всех вместе      
ОСТАЕТСЯ
                            В ПИТОМНИКЕ
Родословная
АСТАРТА
МАНЧЖУРИ кошка SIB n24

Дата рождения:  18.05.2017

Отец:
EurCh Жемчуг Манчжури,
           черный пятнистый с белым

Мать:   Ch Сидими Персона                                    черный пятнистый с белым

Фото всех вместе
                             
ПРОДАНА  
Родословная
АЛИСИЯ 
МАНЧЖУРИ кошка SIB n24

Дата рождения:  18.05.2017

Отец:
EurCh Жемчуг Манчжури,
           черный пятнистый с белым

Мать:   Ch Сидими Персона                                    черный пятнистый с белым

Фото всех вместе
                             
РЕЗЕРВ
Родословная