Котята помет "Э" Манчжури

ЭВРИКА МАНЧЖУРИ кошка SIB n24

Дата рождения:  12.07.2012

Отец:  Здоровяк Манчжури,
          черный тигровый табби

Мать:  Ракита Манчжури,                    ПРОДАНА
          черный пятнистый табби

 Фото всех вместе
                                                     
 
Родословная


ЭКЗОТИКА МАНЧЖУРИ кошка SIBn24

Дата рождения:  12.07.2012

Отец:  Здоровяк Манчжури,
          черный тигровый табби

Мать:  Ракита Манчжури,                    ОСТАЕТСЯ
          черный пятнистый табби            В ПИТОМНИКЕ

 Фото всех вместе
                                                     
 
Родословная
     

ЭЛЕГИЯ МАНЧЖУРИ кошка SIB n24

Дата рождения:  12.07.2012

Отец:  Здоровяк Манчжури,
          черный тигровый табби

Мать:  Ракита Манчжури,                    ПРОДАНА
          черный пятнистый табби

 Фото всех вместе
                                                     
 
Родословная
     

ЭЛИКСИР МАНЧЖУРИ кот SIB n24

Дата рождения:  12.07.2012

Отец:  Здоровяк Манчжури,
          черный тигровый табби

Мать:  Ракита Манчжури,                    ПРОДАН
          черный пятнистый табби

 Фото всех вместе
                                                     
 
Родословная
     

 

ЭЛИТА МАНЧЖУРИ кошка SIB n24

Дата рождения:  12.07.2012

Отец:  Здоровяк Манчжури,
          черный тигровый табби

Мать:  Ракита Манчжури,                     ПРОДАНА
          черный пятнистый табби

 Фото всех вместе
                                                     
 
Родословная
     

ЭТАЛОН МАНЧЖУРИ кот SIB n24

Дата рождения:  12.07.2012

Отец:  Здоровяк Манчжури,
          черный тигровый табби

Мать:  Ракита Манчжури,                    ПРОДАН
          черный пятнистый табби

 Фото всех вместе
                                                     
 
Родословная