Котята помета "А" Манчжури 2012

питомник манчжури
АКВАРЕЛЬ МАНЧЖУРИ


Дата рождения:  17.10.2012

Отец:  Ch Витас Корона Сибири ,
          золотой пятнистый табби

Мать:  Румяна Манчжури,                    ПРОДАНА
          черный пятнистый табби

Фото всех вместе

Родословная


питомник манчжури
АЗИМУТ МАНЧЖУРИ


Дата рождения:  17.10.2012

Отец:  Ch Витас Корона Сибири ,
          золотой пятнистый табби

Мать:  Румяна Манчжури,                    ПРОДАН
          черный пятнистый табби

Фото всех вместе

Родословная


 
питомник манчжури
АМУЛЕТ МАНЧЖУРИ


Дата рождения:  17.10.2012

Отец:  Ch Витас Корона Сибири ,
          золотой пятнистый табби

Мать:  Румяна Манчжури,                    ПРОДАН
          черный пятнистый табби

Фото всех вместе

Родословная

ПИТОМНИК МАНЧЖУРИ
АЛЕКС МАНЧЖУРИ


Дата рождения:  17.10.2012

Отец:  Ch Витас Корона Сибири ,
          золотой пятнистый табби

Мать:  Румяна Манчжури,                 ОСТАЕТСЯ В
          черный пятнистый табби           ПИТОМНИКЕ

Фото всех вместе

Родословная


 
ПИТОМНИК МАНЧЖУРИ
АСАНА МАНЧЖУРИ


Дата рождения:  17.10.2012

Отец:  Ch Витас Корона Сибири ,
          золотой пятнистый табби

Мать:  Румяна Манчжури,                    ПРОДАНА
          черный пятнистый табби

Фото всех вместе

Родословная