Котята помета "М" 2015 Манчжури

МИШЕЛЬ МАНЧЖУРИ кошка SIB n 24

 Дата рождения:  01.10.2015г.

Отец: 
GrIntCh Жемчуг Манчжури,
          черный пятнистый с белым мед.


Мать:
 
Свирель Манчжури,      
            черный пятнистый табби       


Фото всех вместе                           

                                   
ПРОДАНА 
Родословная

МАЛИКА МАНЧЖУРИ кошка SIB n 24

 Дата рождения:  01.10.2015г.

Отец: 
GrIntCh Жемчуг Манчжури,
          черный пятнистый с белым мед.


Мать:
 
Свирель Манчжури,      
            черный пятнистый табби       


Фото всех вместе                           

                                
ПРОДАНА 
Родословная

МИЛАНА МАНЧЖУРИ кошка SIB n 24

 Дата рождения:  01.10.2015г.

Отец: 
GrIntCh Жемчуг Манчжури,
          черный пятнистый с белым мед.


Мать:
 
Свирель Манчжури,      
            черный пятнистый табби       


Фото всех вместе                           

                                   
ПРОДАНА
Родословная

МИУРА МАНЧЖУРИ кошка SIB n 24

 Дата рождения:  01.10.2015г.

Отец: 
GrIntCh Жемчуг Манчжури,
          черный пятнистый с белым мед.


Мать:
 
Свирель Манчжури,      
            черный пятнистый табби       


Фото всех вместе                           

                             
ПРОДАНА
Родословная